TUYỂN DỤNG

Tại Cystal Bay Card, chúng tôi hướng tới xây dựng một môi trường làm việc Work-Life Balance: tạo dựng sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống. Chúng tôi khuyến khích mỗi nhân sự trong tổ chức hướng tới sự cân bằng-giúp tạo nên điều tích cực đến sức khỏe, tinh thần làm việc của mỗi thành viên. Ngôi nhà Crystal Bay Card luôn coi trọng trải nghiệm hạnh phúc của nhân sự và trân trọng những thành viên gia nhập đại gia đình Crystal Bay Card.

Địa điểm làm việc
Hà Nội
Hồ Chí Minh
Ngành nghề
Cơ sở dữ liệu và Công nghệ thông tin
Đào tạo
Hành chính
Kế toán
Kinh doanh
Marketing
Nhân sự
Nhân viên đặt phòng
Sự kiện
Tư vấn qua điện thoại
[HN] Chuyên viên Pháp chế
Số lượng: 1
Hà Nội
Ngày hết hạn: 15/03/2023
[HN] Chuyên viên Tuyển dụng
Số lượng: 1
Hà Nội
Ngày hết hạn: 31/07/2023
[HCM] Đại diện kinh doanh Du lịch
Số lượng: 04
Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn: Không giới hạn
[HCM] Nhân viên đặt lịch hẹn qua điện thoại
Số lượng: 04
Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn: Không giới hạn
[HN] Tư vấn viên Du lịch cao cấp
Số lượng: 06
Hà Nội
Ngày hết hạn: Không giới hạn
[HN] Nhân viên đặt lịch hẹn qua điện thoại
Số lượng: 04
Hà Nội
Ngày hết hạn: Không giới hạn