Công ty phân phối thẻ du lịch
Độc quyền
thuộc
Crystal Bay Group
THẺ
DU LỊCH
ĐỊNH DANH
HÀNG ĐẦU
VIỆT NAM
Công ty phát hành thẻ
Độc quyền
của
Crystal Bay Group

Đăng ký nhận thông tin

Liên hệ

Công ty Cổ Phần Thẻ du lịch Crystal Bay
Trụ sở Hà Nội: Tầng 11 & 12, toà nhà Capital Place, 29 Liễu Giai, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội.
Trụ sở HCM: Tầng 1M, tòa nhà Pearl Plaza, số 561A Điện Biên Phủ, P.25, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh.
Hotline: 1900 638 557
Fanpage CBC Tuyển dụng: https://www.fb.com/tuyendungCBC
Website chính thức của chúng tôi đang trong quá trình hoàn thiện và dự kiến hoạt động từ tháng 09/2022. Xin vui lòng truy cập vào website https://crystalbaygroup.vn để biết thêm chi tiết.
Công ty phân phối thẻ du lịch
Độc quyền
thuộc
Crystal Bay Group
THẺ
DU LỊCH
ĐỊNH DANH
THẺ
DU LỊCH
ĐỊNH DANH
HÀNG ĐẦU
VIỆT NAM
Công ty phát hành thẻ
Độc quyền
của
Crystal Bay Group

Đăng ký nhận thông tin

Liên hệ

Công ty Cổ Phần Thẻ du lịch Crystal Bay
Trụ sở Hà Nội: Tầng 11 & 12, toà nhà Capital Place, 29 Liễu Giai, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội.
Trụ sở Sài Gòn: Tầng 1M, tòa nhà Pearl Plaza, số 561A Điện Biên Phủ, P.25, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh.
Hotline: 1900 638 557
Fanpage CBC Tuyển dụng: https://www.fb.com/tuyendungCBC

Website chính thức của chúng tôi đang trong quá trình hoàn thiện và dự kiến hoạt động từ tháng 09/2022. Xin vui lòng truy cập vào website https://crystalbaygroup.vn để biết thêm chi tiết.

Công ty phân phối thẻ du lịch
Độc quyền
thuộc
Crystal Bay Group
THẺ
DU LỊCH
ĐỊNH DANH
THẺ
DU LỊCH
ĐỊNH DANH
HÀNG ĐẦU
VIỆT NAM
Công ty phát hành thẻ
Độc quyền
của
Crystal Bay Group

Đăng ký nhận thông tin

Đăng ký nhận thông tin

Liên hệ

Công ty Cổ Phần Thẻ du lịch Crystal Bay
Trụ sở Hà Nội: Tầng 11 & 12, toà nhà Capital Place, 29 Liễu Giai, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội.
Trụ sở Sài Gòn: Tầng 1M, tòa nhà Pearl Plaza, số 561A Điện Biên Phủ, P.25, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh.
Hotline: 1900 638 557
Fanpage CBC Tuyển dụng: https://www.fb.com/tuyendungCBC
Website chính thức của chúng tôi đang trong quá trình hoàn thiện và dự kiến hoạt động từ tháng 09/2022. Xin vui lòng truy cập vào website https://crystalbaygroup.vn để biết thêm chi tiết.